CAIT 2024 | 5th International Conference on Computers and Artificial Intelligence Technologies

Organizing Committee

Advisory Chairs
 • Xiaodong Lin, University of Guelph, Cannada
 • Zibin Zheng, Sun Yat-sen University, China
General Chair
 • Aijun Xu, Zhejiang A&F University, China
General Co-chairs
 • Junguo Hu, Zhejiang A&F University, China
 • Luming Fang, Zhejiang A&F University, China
 • Jianqing Li, Macau University of Science and Technology, China
 • Lei Li, Beijing University of Science and Technology, China
 • Zhen Wang, Huizhou University, China
Program Chairs
 • Kai Xia, Zhejiang A&F University, China
 • Rubing Huang, Macau University of Science and Technology, China
 • Yinghui Ye, Xi’an University of Posts and Telecommunications, China
Program Co-chairs
 • Wei Wang, Shenzhen MSU-BIT University, China
 • Zhonghua Xie, Huizhou University, China
 • Thippa Reddy Gadekallu, Zhongda United Holding Group Co.,Ltd., China
Publicity Chairs
 • Jiefan Qiu, Zhejiang University of Technology, China
 • Xiaoling Peng, Chongqing University of Technology, China
 • Penglai Guo, Macau University of Science and Technology, China
Local Organizing Committee Chairs
 • Kai Fang, Zhejiang A&F University, China
 • Xiaodong Wang, Zhejiang Jiuzhou Water-Control Technology Co.,Ltd., China
 • Yulong Zhou, Zhejiang University, China
 • Shane Zeng, Science and Engineering Institute, Hong Kong
Publication Chairs
 • Jinyu Tian, Macau University of Science and Technology, China
 • Xiaohuan Zhang, Huizhou University, China
Treasurer
 • Hanxuan Jiang, Hangzhou Normal University, China

 

© 2020-2024 5th International Conference on Computers and Artificial Intelligence Technologies--cait_conference@163.com.